Gmina Praszka przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023.

Rewitalizacja jest odpowiedzią na stan kryzysowy występujący na wybranym obszarze gminy, który charakteryzuje się szczególną koncentracją problemów społecznych. Ponadto na tym obszarze występują inne problemy np. gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.

W toku analiz stwierdzono, że obszarami, na których w sposób szczególny koncentrują się problemy społeczne oraz inne problemy w gminie Praszka są: ulica Kopernika oraz Plac Grunwaldzki w Praszce.

Gmina Praszka na tym obszarze zamierza zaplanować i przeprowadzić działania rewitalizacyjne, które w szczególności będą odpowiedzią na problemy takie jak: znaczny ubytek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie długotrwałe, ubóstwo, uzależnienie od alkoholu, wykluczenie osób niepełnosprawnych oraz przestępczość.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców ww. obszarów oraz osoby zainteresowane tematem rewitalizacji na spotkanie konsultacyjne w piątek 24.03.2017 roku. Spotkanie odbędzie się w sali Kina w Praszce, przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy nt. problemów występujących na ww. obszarach, w tym poznanie opinii mieszkańców oraz ich potrzeb, jak też pomysłów przeciwdziałania problemom.

Wiedza pozyskana w trakcie tego spotkania będzie istotnym wkładem w opracowanie Programu Rewitalizacji, który również ma za zadanie pozyskanie zewnętrznego wsparcia, w tym unijnego, na działania i projekty dedykowane przestrzeni i mieszkańcom obszaru rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w piątek 24.03.2017 r. o godz. 17.00 w Kinie Polonez w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich 19.

BURMISTRZ PRASZKI

JAROSŁAW TKACZYŃSKI