Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Praszka:

Uchwała nr 156/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Głównej i ul. Projektowanej w Przedmościu - DOCU156-XVI-2008.doc  PDFZ1U156-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 157/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Kolorowej w Praszce - DOCU157-XVI-2008.doc PDFZ1U157-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 158/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Skłodowskiej w Praszce - DOCU158-XVI-2008.doc PDFZ1U158-XVI-2008.pdf

Uchwała nr 159/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie zabudowy jednorodzinnej w Wierzbiu - DOCU159-XVI-2008.doc PDFZ1U159-XVI-2008.pdf

Plany w trakcie opracowywania:

Uchwała  nr 134/XVIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale - PDFU134-XVIII-2016.pdf

Dla pozostałych terenów gmina nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.