Miejsce załatwienia sprawy:

UM Praszka, Referat Księgowości pokój nr 27. tel. 34 35-91-009 w. 27 lub 34 35-92-477

Inne:

Nr konta do wpłat z tytułu podatków: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Uchwała w sprawie stawek podatku na 2017 rok: PDFU150-XXI-2016.pdf

Dostępne druki:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- DOCInformacja
Deklaracja na podatek od nieruchomości - DOCDeklaracja
Informacja w sprawie podatku rolnego - DOCInformacja
Deklaracja na podatek rolny - DOCDeklaracja
Informacja w sprawie podatku leśnego - DOCInformacja
Deklaracja na podatek leśny - DOCDeklaracja