Miejsce załatwienia sprawy:

UM Praszka, Referat Księgowości pokój nr 26. tel. 34 35-91-009 w. 127 lub 34 35-92-477

Inne:

Nr konta do wpłat z tytułu podatków: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok: PDFU229-XXX-2017.pdf
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok: PDFU312-XXXIX-2018.pdf
Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych na 2019 rok: 135,90 zł
Stawka podatku rolnego dla pozostałych na 2019 rok: 271,80 zł
Stawka podatku leśnego na 2019 rok: 42,2356 zł

Dostępne druki:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- DOCInformacja
Informacja w sprawie podatku rolnego - DOCInformacja
Informacja w sprawie podatku leśnego - DOCInformacja
Deklaracja na podatek od nieruchomości - DOCDeklaracja
Deklaracja na podatek rolny - DOCDeklaracja
Deklaracja na podatek leśny - DOCDeklaracja