Zbiórka odpadów wielkogabarytowych!

Mieszkańcy Miasta i Gminy Praszka

Urząd Miejski w Praszce uprzejmie informuje, że w dniach 9 października – 13 października 2017 r. od godz. 6:00 na terenie Miasta i Gminy Praszka odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej

(nie dotyczy podmiotów gospodarczych).

Odpady będą zabierane przez firmę EKO – REGION w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę miasta wg następującego harmonogramu:

9.10.2017 r.
rejon 1                                                                          

Warszawska, 3-go Maja, Mickiewicza, Kołłątaja, Staszica, Małachowskiego, Niemcewicza, Maków, Chabrów, Bratków, Tulipanów, Astrów, Rolnicza , Chłopska, Konopnickiej, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Al. St. Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Kościuszki, Zapolskiej, Kosmonautów, Fabryczna, Piłsudskiego, Słowackiego, Kolorowa, Obrońców Pokoju, Żeromskiego, Pilawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ulicach Skłodowskiej, Mickiewicza, Listopadowej, Kościuszki, Fabrycznej, Obrońców Pokoju.  

Kowale, Pod Kowalami                                                                                                                           

10.10.2017 r.

rejon 2                                                                         

Senatorska, Krótka, Pl. Grunwaldzki, Prusa, Sienkiewicza, Kilińskiego, Styczniowa, Powstańców Śl., Chopina, Wodna, Kościelna, Parafialna, Kopernika, Kaliska, Cmentarna, Sportowa, Szosa Gańska, Boczna, Słoneczna, Gorzowska, Byczyńska, Listopadowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ulicach Styczniowej i Kopernika

Szyszków, Wygiełdów

11.10.2017 r.
rejon 3

Przedmość, Kik,  Aleksandrów, Kozieł, Sołtysy, Wierzbie

12.10.2017 r.
rejon 4

Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka

13.10.2017 r.
rejon 5

Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary, Rosochy

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed bramę (mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej przy wiatach śmietnikowych) w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 1. zużyty sprzęt AGD i RTV
 2. zużyte opony (małe do 1250 mm)
 3. baterie i akumulatory,  jarzeniówki,  świetlówki
 4. złom metalowy
 5. przeterminowane lekarstwa
 6. elementy z tworzyw sztucznych o dużych gabarytach nie mieszczących się w pojemnikach do segregacji
 7. zużyte meble i elementy stolarki
 8. gałęzie, konary (związane w paczki umożliwiające załadunek jednej osobie), skoszona trawa (w workach)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zbierania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie, odpady wystawione w innym dniu nie zostaną odebrane.

Nie będą zbierane:

 • gruz
 • kamienie
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
 • odpady zawierające azbest (np. eternit)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje Urząd Miejski w Praszce 34 3591 009 w. 106 lub 34 3592 456