MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

PRZY OSP W PRASZCE

Lista członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież wdraża się 
w pracę społeczną, która jest fundamentem działalności OSP.

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy boku strażaków bierze udział

w realizowanych działaniach organizacyjnych przygotowując przyszłch strażaków do służby.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jest coroczny udział w zawodach spotowo-pożarniczych.

 

Poniżej znajduje się podział członków ze względu na uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych

Członkowie MDP w wieku 12-16 lat: - startują w zawodach wg regulaminu zawodów wg CTiF

Członkowie MDP w wieku 16-18 lat - startują w zawodach razem z dorosłymi wg regulaminu zawodów OSP-2/2010
(start z dorosłymi jest warunkowy. Warunek jest następujący: członek MDP nie może być dowódcą lub mechanikiem autopompy)

 

Członek MDP aktywnie zaangażowany w życie OSP po uzyskaniu pełnoletniości może

zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP na podstawie uchwały Zarządu OSP