MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

PRZY OSP W PRASZCE

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież wdraża się 
w pracę społeczną, która jest fundamentem działalności OSP.

Do wpisania w poczet członków MDP potrzebna jest zgoda rodziców/opiekunów
oraz wypełniona elektroniczna deklaracja przyjęcia >> deklaracja

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyglądają się pracy i działaniom strażaków,
z własnej chęci mogą pomagać w działalności społecznej OSP.
Jednym z ważniejszych wydarzeń jest coroczny udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Poniżej znajduje się podział członków ze względu na uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych

 

  • Członkowie MDP w wieku 16-18 lat - startują w zawodach razem z dorosłymi wg regulaminu zawodów OSP-2/2010 (start z dorosłymi jest warunkowy. Warunek jest następujący: członek MDP nie może być dowódcą lub mechanikiem autopompy)

 

Członek MDP aktywnie zaangażowany w życie OSP po uzyskaniu pełnoletniości może

zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP na podstawie uchwały Zarządu OSP.