OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRASZCE

Rok założenia 1882

 

46-320 Praszka, ul. Powstańców Śląskich 15

 strona internetowa: www.osp.praszka.pl 
 e-mail: osp@praszka.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Praszce
nr 10 8269 0007 2000 0000 0026 0001

WŁADZE OSP W PRASZCE KADENCJI 2016-2021

Prezes Zarządu: Jerzy GRACZ

Wiceprezes Naczelnik:
Janusz JARZĄB tel. 692 835 629

Skarbnik OSP:
Patrycja KULCZYŃSKA tel. 695 790 714

Wiceprezes Sekretarz:
Łukasz BILSKI tel. 661 662 150

Zastępca Naczelnika:
Rafał JUSZCZAK

Gospodarz:
Marian BILSKI

Członkowie Zarządu:
Adrian DZIKOWSKI,
Barbara FALARZ,
Damian CIERPUCHA

Dużur Członków Zarządu w biurze zarządu w każdy piątek od godz. 18:00

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jan CHOJNOWSKI

Sekretarz: Mateusz MAZUREK

Członek: Bogusław SZCZYPKA