Dnia 1 lipca 1997 decyzją 8/35/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Ochotnicza
Straż Pożarna  w Praszce włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

17 października 2011r. uchwałą Zarządu OSP powołana została Jednostka Operacyjno Techniczna (JOT)
uszczegóławiając strukturę organizacyjną stowarzyszenia.

Plan zabezpieczenia powiatu opracowany w roku 2013 wyznaczył jednostkę OSP Praszka jako jedyną w gminie
jednostkę specjalistyczną w zakresie: ratownictwa wysokościowego, wodnego i chemiczno-ekologicznego.

PODZIAŁ  BOJOWY  JEDNOSTKI
w oparciu o Rozkaz Naczelnika nr 12 z dn. 22 grudnia 2017

1. ZASOBY LUDZKIE 

ZESPÓŁ RATOWNICZY PODSTAWOWY ( ALARMOWY )

KADRA DOWÓDCZA

DOWÓDCY PLUTONU (plutonowi)BILSKI Łukasz, BILSKI Marian, BILSKI Ryszard, CIERPUCHA Damian, JARZĄB Janusz, JUSZCZAK Rafał, KAŹMIERSKI Tomasz, KORPOWSKI Ryszard,PECYNA Sebastian, SZCZEPAŃSKI Artur, ŚRODA Damian.

DOWÓDCY SEKCJI (sekcyjni)
BILSKI Adam, CEBULA Szymon, KRAMZA Rafał, WIATR Barbara, ZAWIS Radosław.

STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
w stopniu POMOCNIK DOWÓDCY SEKCJI

BIENIAS Tobiasz, KULCZYŃSKA Patrycja, MAZUREK Mateusz, MICHALSKI Mariusz, SAS Krzysztof, SEMERES Rafał, ŚLUSARSKI Jakub, TOBIŚ Krzysztof, TRACZ Arkadiusz, TYLSKI Dawid.

STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
w stopniu DOWÓDCA ROTY

-----
 

STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
w stopniu STARSZY STRAŻAK

DZIKOWSKI Adrian, KOZIOŁEK Arkadiusz, PAWLICA Dominika.

SZEREGOWI STRAŻACY RATOWNICZY  w stopniu STRAŻAK
BARAŃSKA Klaudia, BURSY Dominika, JARZĄB Bartłomiej,
JARZĄB Paulina, KANAS Błażej, LEWANDOWSKA Paulina,
NOWAK Patrycja, PIETRZYKOWSKI Mateusz.

KIEROWCY OSP UPRAWNIENI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH:
BILSKI Ryszard, CIERPUCHA Damian (brak badań okresowych) JARZĄB Janusz, JUSZCZAK Rafał,
KAŹMIERSKI Tomasz, KORPOWSKI Ryszard, KOZIOŁEK Arkadiusz, KRAMZA Rafał, KULCZYŃSKA Patrycja, MICHALSKI Mariusz (brak badań okresowych), PECYNA Sebastian, SZCZEPAŃSKI Artur, ZAWIS Radosław.

ZESPÓŁ RATOWNICZY REZERWOWY:

Strażacy ratownicy wycofani z podziału bojowego do czasu uzupełnienia szkoleń lub wymagań dopuszczenia do działań ratowniczo-gaśniczych: MARCISZEWSKI Krystian

KIEROWCY OSP UPRAWNIENI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH:
BILSKI Ryszard, CIERPUCHA Damian, JARZĄB Janusz, JUSZCZAK Rafał, KAŹMIERSKI Tomasz, KORPOWSKI Ryszard, KOZIOŁEK Arkadiusz, KRAMZA Rafał, KULCZYŃSKA Patrycja, MICHALSKI Mariusz , PECYNA Sebastian, SZCZEPAŃSKI Artur, TYLSKI Dawid, ZAWIS Radosław.

 

2. ZASOBY SPRZĘTOWE 

  • Pojazd Specjalny MERCEDES Daimler Benz GLBA 1/8 +Rd  o kryptonimie operacyjnym 479o70. Głównym przeznaczeniem pojazdu jest pomoc w zdarzeniach drogowych. Samochód posiada sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego.Zakupiony w 2007r. przez Zarząd OSP wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Praszka.  Rok produkcji 1974
     
  • Pojazd Specjalny MERCEDES Benz GCBA  4,5/16 z kryptonimem operacyjnym 479o71. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód z napędem uterenowionym 4x4, elektryczną wyciągarką, elektrycznym masztem z najaśnicami 2 kW, linią szybkiego natarcia 60m, zabudowany przez PS "bocar" w roku 2013.
     
  • Pojazd Specjalny DAIMLER-BENZ SD  30 z kryptonimem operacyjnym 479o72. Samochód drabina o długości 30m na podwoziu Mercedes 1422F. Samochód zakupiony przez Gminę Praszka w roku 2015 z pomocą dotacji OSP w Praszce. Rok produkcji 1985.
     
  • Pojazd Specjalny OPEL VIVARO SLOP z kryptonimem operacyjnym  479o79. Samochód operacyjny z osobowy z funkcją transportu kadry dowódczej na miejsce zdarzenia. Samochód pozyskany przez OSP w ramach darowizny od Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w roku 2015. Rok produkcji pojazdu 2005.