Dnia 1 lipca 1997 decyzją 8/35/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Ochotnicza
Straż Pożarna  w Praszce włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

3 października 2009 roku powołano stanowisko Koordynatora ds. ratownictwa medycznego.
Na stanowisku powołano ratownik medyczną Barbarę Falarz.

17 października 2011r. uchwałą Zarządu OSP powołana została Jednostka Operacyjno Techniczna (JOT)
uszczegóławiając strukturę organizacyjną stowarzyszenia. Dowódcą Jednostki wyznaczono Łukasza Bilskiego.

Plan zabezpieczenia powiatu opracowany w roku 2013 wyznaczył jednostkę OSP Praszka jako jedyną w gminie
jednostkę specjalistyczną w zakresie: ratownictwa wysokościowego, wodnego i chemiczno-ekologicznego.

Zgodnie ze statutem OSP w Praszce Naczelnik straży Janusz Jarząb
kieruje jednostką operacyjno-technczną jednoosobwo w formie poleceń i rozkazów.

PODZIAŁ  BOJOWY  JEDNOSTKI
w oparciu o Rozkaz Naczelnika nr 7 - 4/2015 z dn. 1 listopada 2015

1. ZASOBY LUDZKIE

 • ZESPÓŁ RATOWNICZY PODSTAWOWY ( ALARMOWY )
   
  • KADRA DOWÓDCZA

   DOWÓDCY PLUTONU (plutonowi)
   BILSKI Łukasz, BILSKI Marian, BILSKI Ryszard, JARZĄB Janusz, KORPOWSKI Ryszard, PECYNA Sebastian, SZCZEPAŃSKI Artur, ŚRODA Damian

   DOWÓDCY SEKCJI (sekcyjni)
   CEBULA Szymon, CIERPUCHA Damian, KRAMZA Rafał,
    
  • STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
   w stopniu POMOCNIK DOWÓDCY SEKCJI

   BILSKI Adam, BILSKI Wiktor, FALARZ Barbara, JUSZCZAK Rafał, MICHALSKI Mariusz TRACZ Arkadiusz, ZAWIS Radosław
    
  • STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
   w stopniu DOWÓDCA ROTY

   SEMERES Rafał
    
  • STRAŻACY RATOWNICY Z WYSZKOLENIEM SPECJALISTYCZNYM
   w stopniu STARSZY STRAŻAK

   KOWALCZYK Agnieszka, KOZIOŁEK Arkadiusz, KULCZYŃSKA Patrycja,
   PAKUŁA Sebastian, TYLSKI Dawid.
    
  •  SZEREGOWI STRAŻACY RATOWNICZY  w stopniu STRAŻAK
   BARAŃSKA Klaudia, BIENIAS Tobiasz, JARZĄB Bartłomiej, JARZĄB Paulina, , LEWANDOWSKA Paulina,  MAZUREK Mateusz, SAS Krzysztof, SZMYD Radosław, ŚLUSARSKI Jakub, TOBIŚ Krzysztof.
    
 • ZESPÓŁ RATOWNICZY REZERWOWY
  Strażacy ratownicy wycofani z podziału bojowego do czasu uzupełnienia szkoleń lub wymagań dopuszczenia do działań ratowniczo-gaśniczych:

  NOWAK Mirosław, MARCISZEWSKI Krystian, KALINOWSKI Karol.
 •  KIEROWCY OSP UPRAWNIENI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH:
  BILSKI Ryszard, CIERPUCHA Damian, JARZĄB Janusz, KACZMAREK Tomasz, KORPOWSKI Ryszard, KOZIOŁEK Arkadiusz, KULCZYŃSKA Patrycja, MICHALSKI Mariusz, PECYNA Sebastian, SZCZEPAŃSKI Artur.

 

2. ZASOBY SPRZĘTOWE 

 • Pojazd Specjalny MERCEDES Daimler Benz GLBA 1/8 +Rd  o kryptonimie operacyjnym 479o70. Głównym przeznaczeniem pojazdu jest pomoc w zdarzeniach drogowych. Samochód posiada sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego.Zakupiony w 2007r. przez Zarząd OSP wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Praszka.  Rok produkcji 1974
   
 • Pojazd Specjalny MERCEDES Benz GCBA  4,5/16 z kryptonimem operacyjnym 479o71. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód z napędem uterenowionym 4x4, elektryczną wyciągarką, elektrycznym masztem z najaśnicami 2 kW, linią szybkiego natarcia 60m, zabudowany przez PS "bocar" w roku 2013.
   
 • Pojazd Specjalny DAIMLER-BENZ SD  30 z kryptonimem operacyjnym 479o72. Samochód drabina o długości 30m na podwoziu Mercedes 1422F. Samochód zakupiony przez Gminę Praszka w roku 2015 z pomocą dotacji OSP w Praszce. Rok produkcji 1985.
   
 • Pojazd Specjalny OPEL VIVARO SLOP z kryptonimem operacyjnym  479o79. Samochód operacyjny z osobowy z funkcją transportu kadry dowódczej na miejsce zdarzenia. Samochód pozyskany przez OSP w ramach darowizny od Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w roku 2015. Rok produkcji pojazdu 2005.