JEZYK… JEST ŹRÓDŁEM MYŚLI

Kiedy dziecko opanowuje język osiąga możliwość organizowania na nowo swojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia.

A.R. Łuria 1976

 

Jeśli Wasze dziecko ma problemy z mową to należy pamiętać, że nie wystarczą same ćwiczenia w gabinecie  logopedy. Bez Waszego systematycznego zaangażowania każda terapia skazana jest na porażkę. Pierwsze lata życia w rozwoju mowy są najistotniejsze, potem w terapie trzeba włożyć dużo więcej wysiłku. Efekty procesu logoterapeutycznego są tym lepsze, im wcześniej zostały podjęte działania. To właśnie mowa, jako jeden z wiodących czynników wpływa na całościowy rozwój dziecka, jego dojrzałość szkolną, dalszy poziom wiedzy i miejętności oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

 

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu 

   W naszym przedszkolu prowadzona jest systematycznie terapia logopedyczna. Na przełomie września i października każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie tego badania wyłonione są dzieci, które objęte będą opieką logopedyczną przez cały rok szkolny. Czas trwania zajęć logopedycznych dla każdego dziecka jest uzależniony od jego potrzeb i możliwości.  

 

Konsultacje logopedyczne -  po uzgonieniu telefonicznym (tel 34 3591 156)

 

Etapy rozwoju mowy Twojego dziecka:

 • Od pierwszego oddechu do pierwszych urodzin:pojawiają  nieświadomie wypowiadane dźwięki zbliżone do głoski  a, i, e, k, g, t, d (głużenie)  Od ok. 6 miesiąca pojawiają się świadomie powtarzane dźwięki (gaworzenie): gu-gu, ła-ła ba-ła, pa-pa. Jeżeli Twoje dziecko milknie od ok. 6 miesiąca życia zbadaj jego słuch!
 • Pierwsze urodziny: pojawiają się pierwsze słowa (mama, tata, baba, dzidzi, da, dać, ne, nie). Dziecko roczne mówi ze zrozumieniem od 3 do 5 wyrazów.
 • Drugie urodziny: w ciągu kolejnego roku dziecko będzie używało do 200-300 słów. Obecne są wyrazy dźwiękonaśladowcze (miau-miau, hau-hau, muuu), nazwy rzeczy, niektóre czasowniki. Pod koniec mogą pojawić się zlepki dwuwyrazowe (np. mama daj)
 • Wiek pytań (między drugimi a trzecimi urodzinami)
 • Trzecie urodziny: pojawią się zlepki dwuwyrazowe (np. Baba koko, Dziadzia cho, Mama daj, Tata zoba). Kolejno pojawiają się zdania proste (Dziadzia cho, zobacz, Ja chcę am, Mama, kto to tu?)
 • Czwarte urodziny: liczba słów wypowiadanych przez dziecko nieustannie rośnie. Stopniowo tworzy zdania rozwinięte. Potrafi zasygnalizować większość swoich potrzeb.
 • Piąte urodziny: dziecko wymawia ok. 2000 słów. Rozumie pojęcia abstrakcyjne.
 • Szóste-siódme urodziny: dziecko powinno prawidłowowymawiać wszystkie głoski języka polskiego. Nadal będzie poszerzało swoje  słownictwo, doskonaliło się gramatycznie.

12  wskazówek dla rodziców

 1. Mów powoli i wyraźnie.
 2. Kiedy nie reaguję, gdy do mnie mówisz, możliwe, że mam problem ze słuchem.
 3. Słuchaj mnie uważnie.
 4. Zadawaj mi pytania, ale nie zasypuj nimi! Daj mi czas na odpowiedź.
 5. Nie poprawiaj mojej wymowy, każąc mi  powtarzać słowo kilkakrotnie.
 6. Nie zawstydzaj mnie, kiedy popełniam błędy, bo mogę stracić chęć do mówienia.
 7. Czytaj mi bajki, oglądaj ze mną filmy. Rozmawiaj ze mną na ich temat.
 8. Nie wymuszaj na mnie poprawnej wymowy pewnych głosek. Może jeszcze nie osiągnąłem właściwego wieku, by je wymówić.
 9. Zwracaj uwagę, bym oddychał przez nos.
 10. Śpiewaj ze mną, ucz wierszyków.
 11. Komentuj to, co robimy- mów mi, jak piecze się ciasto, jakiego koloru samochody mijamy na spacerze.
 12. Odpowiadaj cierpliwie i wyczerpująco na moje pytania.