JEZYK… JEST ŹRÓDŁEM MYŚLI

Kiedy dziecko opanowuje język osiąga możliwość organizowania na nowo swojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia.

A.R. Łuria 1976

 

Jeśli Wasze dziecko ma problemy z mową to należy pamiętać, że nie wystarczą same ćwiczenia w gabinecie  logopedy. Bez Waszego systematycznego zaangażowania każda terapia skazana jest na porażkę. Pierwsze lata życia w rozwoju mowy są najistotniejsze, potem w terapie trzeba włożyć dużo więcej wysiłku. Efekty procesu logoterapeutycznego są tym lepsze, im wcześniej zostały podjęte działania. To właśnie mowa, jako jeden z wiodących czynników wpływa na całościowy rozwój dziecka, jego dojrzałość szkolną, dalszy poziom wiedzy i miejętności oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

 

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu 

   W naszym przedszkolu prowadzona jest systematycznie terapia logopedyczna. Na przełomie września i października każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie tego badania wyłonione są dzieci, które objęte będą opieką logopedyczną przez cały rok szkolny. Czas trwania zajęć logopedycznych dla każdego dziecka jest uzależniony od jego potrzeb i możliwości.  

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

WTOREK 9.00 - 11.15

ŚRODA 9.00-10.25

CZWARTEK 9.00 - 10.30

Konsultacje logopedyczne -

ostatni wtorek każdego miesiąca po uzgonieniu telefonicznym (tel 34 3591 156)